AC-kokous 30.1.2017klo 13 – 14

AC-kokous 30.1.2017klo 13 – 14, Muistio 30.1.2017 (pdf)

MUISTIO 30.1.2017

Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka – yhteishanke Kehittämistiimien 2. AC-kokous

Aika: 30.1.2017 klo 13-14 Paikka: Virtuaalikylän AC-huone

Läsnä: Heli Hämäläinen, JAMI Mari Rajamäki, JAMI Henna Latvala, JAMI

Pekka Janhonen, POKE
Sarita Jylhä-Rastas, POKE
Iikka Minkkinen, POKE
Teemu Miettinen, Potkukalkka.com Kirsi Lähde, HAMI

 1. Kehittämistiimien tilannekatsaukset Maatalousteknologia (POKE) (Pekka)

  Tiimin kokoonpano: Asko Lahtela (JAMI), Virpi Norja (SEDU), Arja Aalto (YSAO), Marjut Autio ja Henri Karhumaa (RAAHENEDU), Pekka Janhonen, Iikka Minkkinen ja Hannu Korhonen (POKE). Kaksi kokoontumista; ensimmäinen kokous 10.1. tehtävän asettelu ja hankkeen tavoitteet, mitä tullaan tekemään. Toinen kokous 25.1. käytiin läpi kotiläksyjä ja jatkossa annetaan tehtäviä kokousten puitteissa. Kolmas kokoontuminen 9.2. Tarkempaa tietoa kokousten muistioissa.

  Greencare (JAMI) (Heli, Henna, Mari)
  Ensimmäinen kokous 25.1. Läsnä: Taina Perkiö (POKE), Henna Latvala (JAMI), Mari Rajamäki (JAMI), Heli Hämäläinen (JAMI), Riitta Turpeinen (KAO). Sovittiin hankkeen tavoitteet, toimenpiteet, aikataulu, verkkomateriaalin tuotto; puutarha (Jami), eläinavusteisuus (Poke), KAO selvittää vielä osallistumistaan. Seuraava skype – kokoontuminen 6.2. Tarkempaa tietoa kokouksen muistiossa.

  Kaikilla kehittämistiimeillä toiminta käynnistynyt tavoitteen mukaisesti tammikuussa: Eläintenhoito (YSAO) ensimmäinen skype-kokoontuminen 16.1. ja seuraava kokoontuminen 8.2. Tarkempaa tietoa kokouksen muistiossa.
  Kasvituotanto (Novida) ensimmäinen skype-kokoontuminen 27.1.

 2. Tiimien toimintaympäristöt

  Kehittämistiimien kokoontumiset tapahtuvat verkossa (tiimivetäjien skype). Sovittiin, että tiimien materiaalien työstämiseen ja keräämiseen tiimit luovat OneDriveen

MUISTIO 30.1.2017

tiimiläisille jaettavan kansion, jossa materiaalien yhteinen työstäminen on mahdollista.

Jatkossa Virtuaalikylä –työympäristöön luodaan jokaiselle kehittämistiimille oma ”välilehti”, johon kehittämistiimit koostavat oman tiimin esittelyn / tuotosta mm. tiimin kokoonpano, tavoitteet, toimintamallit, toiminnan edistymisen aikataulu, palaverimuistiot, tulokset: syntyvät materiaalit, muut infot jne.

Teemu lupasi työstää virtuaalikylä-ympäristön käyttöön opastavia Youtube- videoklippejä. Uuden salasanan virtuaalikylä-ympäristöön saa koordinaattorilta, jos vanhat salasanat eivät ole tiedossa. Tarvittaessa tämän jälkeen voidaan vielä pitää opastuskoulutus ympäristön käyttöönotosta.

Hankkeen aikana työstetty materiaali on kaikille julkista. Sovittiin, että hankkeessa syntyvä kaikki materiaali kerätään Virtuaalikylä –työympäristöön. Näin rahoittajan OPH:n yhdyshenkilö Anne Liimatainen pääsee myös seuraamaan hankkeessa syntyvän materiaalin työstämisen edistymistä ko. työympäristössä.

Lisätään tiedotusta – mm. Virtuaalikylä työympäristön aktivoimisella koordinaattorin ja kehittämistiimien toimesta, virtuaalikylän uutiset, s-posti, some jne.

3. Muut asiat

 •   Yhteistyösopimus; sopijaosapuolten kommentit huomioitu ja sopimus on lähdössä allekirjoituskierrokselle postitse.
 •   OPH:lta Anne Liimataiselta esittelykutsu s-postilla 17.1.: ”Jos näet tarpeen, niin voitte tulla myös esittelemään hankkeen suunnitelmia OPH:hon jossain vaiheessa tiimien vetäjien kanssa. Meiltä voisi lisäkseni olla Marjut Kuokkanen.”

  Sovimme, että esitän meidän osalta esittelyajankohdaksi OPH:lle maaliskuun alkupuolta (helmikuun loppua).

 •   OPH:n järjestämä ZOOMI-hankkeen esittely 7.2. Finlandia talolla, Iikka Minkkinen (POKE) osallistuu tilaisuuteen etänä ja Kirsi Lähde (HAMI) osallistuu paikan päällä (sovittu myös lyhyt tapaaminen Marjut Kuokkasen kanssa).
 •   Virtuaalikylä -ympäristön opastuskoulutus / työstö 6.2. klo 10 Mustiala, Teemu Miettinen, potkukelkka.com ja Kirsi Lähde, koordinaattori HAMI
 •   Kaikille toimijaosapuolille yhteinen AC-kokous 24.5. toukokuun väliraportointiin liittyen.

  Seuraava kehittämistiimien kokous Virtuaalikylän AC-huoneessa 16.2.2017 klo 13.