Maatalousteknologia

Kehittämistiimin kokoonpano:

Tiimin vetäjänä on POKE, Pekka Janhonen ja Hannu Korhonen.

Lahtela Asko asko.lahtela@jamin.fi JAMI
Markku Latvala markku.latvala@jamin.fi JAMI
Sakari Ketomäki sakari.lehtinen@novida.fi NOVIDA
Hannu Korhonen Hannu.Korhonen@poke.fi POKE
Jari Simonaho Jari.Simonaho@poke.fi POKE
Iikka Minkkinen iikka.minkkinen@poke.fi POKE
Henri Karhumaa henri.karhumaa@raahenedu.fi RMO
Marjut Autio marjut.autio@raahenedu.fi RMO
Ville Ketomäki Ville.Ketomaki@sedu.fi SEDU
Virpi Norja virpi.norja@sedu.fi SEDU
Timo Riikonen timo.riikonen@sedu.fi SEDU
Ville Ketomäki ville.ketomaki@sedu.fi SEDU
Anders Grannas anders.grannas@yrkesakademin.fi YRKESAKADEMIE
Tuovi Huttunen tuovi.huttunen@ysao.fi YSAO
Juha Hiltunen juha.hiltunen@ysao.fi YSAO
Jussi Ahonen jussi.ahonen@ysao.fi YSAO

Tavoitteet ja aikataulu:

 • Tiimityön toimintamallin läpikäyntiä ja aikataulun sopiminen – tiimiteknologia, perustettavat materiaalivarastot, millä työkaluilla tehdään
 • Yhteiset palaverit tiiviisti – skype 2X kk Tai ainakin 1Xkk
 • Alussa tiiviimpi yhteydenpito; ajoissa aikatauluvaraukset; Doodle-työkalu
 • Jos ei pääse – mahdollinen tallentaminen. Ensimmäinen skype-työpaja tammikuulle!
 • Tapaaminen tammikuu/helmikuu
 • Tarvitaanko koulutusta Virtuaalikylän käyttöön?  Mustialan kautta koulutusta. Päivittämisen tarve – työkalujen käytön päivitys. Tehtäväksi etsiä alkupuolelle koulutus – tarkennetaan tarpeet. Mahdolliset kirjautumistarpeet Virtuaalikylään?
 • Materiaalipankin määrittely – kaikki avointa : Tallennus googlen työkalut/365 heti kun mahdollista
 • Keskustelu valittavista osaamisperusteisuus-kohteista, opetusmateriaali-pilotit ryhmissä
 • Pilotoinnit
 • Työpaja
 • Opiskelijaryhmien ”vaihtomahdollisuus” – aikataulutus
 • Alkaa NYT – loppuu 11/2017, kesäjakso erityiseen hyötykäyttöön

Toimintamalli:

Toimintamalli hankehakemuksen mukaisesti ja sovellettuna teknologiatiimissä:

 • Yhdessä tekeminen! Luonnonvara-alan voimien yhdistäminen
 • Pohdinta ja selvitys – mitkä osa-alueet kaipaavat eniten yhteistä materiaalia, osaamismerkkejä-oppimistehtäviä
 • Vuoden kiertoon liittyvien opetusmateriaalien toteutus ja pilotointi
 • Oppimistehtävien yhdessä määrittely – mitkä tärkeimpiä osaamisperusteisuutta tukevia asioita?
 • YTO-aineiden integrointi maatalousteknologiaan
 • Yhteisten kurssien – sisältöjen selvittäminen JA vahvuuksien hyödyntäminen –mitkä asiat jaettavissa kaikille?
 • Tiivis yhteydenpito – miten ME selvitään reformin vaikutuksissa – miten tehdään selviytymistarina. ryhmän sähköpostiosoite: digitekno@edupoke.onmicrosoft.com
  • Sähköpostit näkyvät ryhmän sivustolla keskusteluina
  • tähän osoitteeseen lähetetyistä sähköposteista pitäisi tulla kopio jokaisen omaan työsähköpostiin
 • tiedostokirjasto, minne voi tallentaa hankkeen tiedostoja
 • kalenteri, missä voi ajastaa tapaamisia ja Skype –kokouksia
 • OneNote muistikirja muistiinpanoja varten
 • Suunnittelija, tehtävien ajastamista, suorittamista ja seurantaa varten (projektityökalu)
 • Sivusto, sharepoint sivusto, mihin voi luoda monipuolisesti kaikenlaista materiaalia
  Tiimin toimintaan liittyvät kyselyt tehdään mm. 365-paketissa olevalla Forms-ohjelmalla. Muutenkin työäslkentelyssä pyritään käyttämään laajasti uusia tietoteknisiä mahdollisuuksia.

Muistiot:

Linkitys kesken.

Tulokset:

Esimerkki oppimateriaalin esittämisestä >>
Yhteiseen käyttöön ohjeita materiaalien tuottamiseen >>
QR-koodien hyödyntäminen >>
Screencast-o- Matic- ohje >> 
360-kuvauksen ohjeita >>
Novidan tuottamaa materiaalia (video):

 

Koulutukset, seminaarit, tapaamiset, esitykset

Sisältö on tulossa.